A la classe obrera a Colòmbia “l’estan matant”

No podem permetre-ho! Solidaritat de Classe!

Des del passat 28 d’abril, la classe obrera i el poble colombià no abandonant el carrer. Al crit de “Ens Estan Matant” han sortit a lluitar a la vaga general, piquets, casseroladas i saquejos, contra l’atac que significa per a la butxaca de les famílies treballadores la reforma tributària que va impulsar el govern de Duque, titella de l’imperialisme nord-americà.

La resposta del govern va ser una brutal repressió amb desenes d’assassinats, més de 50 desapareguts i centenars de presos polítics que eren portats a un coliseu esportiu de forma completament il·legal.

Malgrat l’anunci del govern de Duque de “retirar” la reforma tributària, el poble ja no li creu, sap que és un parany i per això no abandona els carrers. L’atur continua malgrat la burocràcia sindical, després de 7 dies ja hi ha desproveïment en certes ciutats, però la classe obrera s’organitza per barris, tria els seus delegats, organitza els seus comitès sanitaris per a ajudar als ferits, i comitès per a proveir d’aliments a les famílies obreres. AQUEST ÉS EL CAMÍ.

Des de fa dos dies, han tret a la policia i a l’exèrcit als carrers de Cali i altres ciutats a massacrar. Un nen de 7 anys va ser assassinat ahir a la nit i centenars han estat apallissats  augmentant el nombre de morts, desapareguts i detinguts.

NO PODEM PERMETRE AIXÒ.

És per això que volem fer arribar tota la nostra solidaritat a les heroiques treballadores i treballadors colombians. Estem al costat de vosaltres, no esteu sols!

Fem una crida a tots els sindicats combatius i de classe a cridar a manifestar-nos en suport de la classe obrera i el poble colombià.

Informem en els nostres llocs de treball per a denunciar que a Colòmbia “ENS ESTAN MATANT”.

VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE OBRERA!

CONFEDERACIÓ SINDICAL SOLIDARITAT OBRERA


In Colombia, they are killing the working class

We cannot allow it! Class Solidarity!

Since last April 28, the Colombian working class and common people have not left the streets. Shouting «They Are Killing Us!» they have come out to fight with a general strike, pickets, pot-banging and looting, against the attack that the tax reform promoted by the government of Duque, a puppet of US imperialism, means for the pockets of working families.

The government’s response was a brutal repression with dozens killed, more than 50 disappeared and hundreds of political prisoners who were taken to a sports arena completely illegally.

Despite the Duque government’s announcement of his «withdrawal» of the tax reform, the people no longer believe him, they know that it is a trap and that is why they do not leave the streets. The strike and self-defense continues despite the union bureaucracy; after 7 days there is a shortage of staples in certain cities, but the working class is organized by neighborhoods, elects its delegates, organizes its health committees to help the injured, and supply committees to provide food to working class families. THAT’S THE WAY!

For two days, they have brought the police and the army to the streets of Cali and other cities to massacre. A 7-year-old boy was murdered last night and hundreds of young people have been beaten to death, increasing the number of dead, disappeared and detained.

WE CANNOT ALLOW THIS.

That is why we want to extend all our solidarity to the heroic Colombian workers. We are next to you, you are not alone!

We call on all militant and class conscious  unions to call for a demonstration in support of the Colombian working class and people.

Let us report in our workplaces to denounce that in Colombia “THEY ARE KILLING US”.

LONG LIVE THE STRUGGLE OF THE WORKING CLASS!

WORKERS’ SOLIDARITY TRADE UNION CONFEDERATION


A la clase obrera en Colombia “la están matando”

¡No podemos permitirlo! ¡Solidaridad de Clase!

Desde el pasado 28 de abril, la clase obrera y el pueblo colombiano no abandonan la calle. Al grito de “Nos Están Matando” han salido a luchar con paro general, piquetes, cacerolazos y saqueos, contra el ataque que significa para el bolsillo de las familias trabajadoras la reforma tributaria que impulsó el gobierno de Duque, títere del imperialismo norteamericano.

La respuesta del gobierno fue una brutal represión con decenas de asesinados, más de 50 desaparecidos y centenares de presos políticos que eran llevados a un coliseo deportivo de forma completamente ilegal.
A pesar del anuncio del gobierno de Duque de “retirar” la reforma tributaria, el pueblo ya no le cree, sabe que es una trampa y por eso no abandona las calles. El paro y la autodefensa continúa a pesar de la burocracia sindical, después de 7 días hay desabastecimiento en ciertas ciudades, pero la clase obrera se organiza por barrios, elige sus delegados, organiza sus comités sanitarios para ayudar a los heridos, y comités para abastecer de alimentos a las familias obreras. ESE ES EL CAMINO.

Desde hace dos días, han sacado a policía y ejército a las calles de Cali y otras ciudades a masacrar. Un niño de 7 años fue asesinado anoche y centenares de jóvenes han sido molidos a palos, aumenta el número de muertos, desaparecidos y detenidos.

NO PODEMOS PERMITIR ESTO.

Es por eso por lo que queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad a las heroicas trabajadoras y trabajadores colombianos. Estamos junto a vosotros, ¡no estáis solos!

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos combativos y de clase a llamar a manifestarnos en apoyo de la clase obrera y el pueblo colombiano.

Informemos en nuestros lugares de trabajo para denunciar que en Colombia “NOS ESTÁN MATANDO”.

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!

CONFEDERACIÓN SINDICAL SOLIDARIDAD OBRERA

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.